Sponsorlarımıza teşekkürler

Partager :

Araştırmalarımı kitap, makale ve video olarak sunma politikam çerçevesinde, sizi bu bağlantıdan tekrar okumaya davet ediyorum:

Araştırmalarımı erişime açma politikam

Bu, tüm çalışmalarımı renk, ırk, inanç, sosyal sınıf ve mümkün olduğunca dil (sitem 10 dile tam olarak çevrilmeyi hedeflemektedir) gözetmeksizin mümkün olduğunca çok insanın erişimine sunmak anlamına gelir; ve Üretimimi hızlandırmak ve daha yaygın bir şekilde dağıtmak için asgari bir mali özerklik sağlamaya çalışmak için bana sadece 3 araç vermek:

Dijital kitap satışı

Katılımcı finansman

You tube kanalımdan elde ettiğim reklam geliri

Bu sayfa, adından da anlaşılacağı üzere, çeşitli platformlar (özellikle Quickstarter) aracılığıyla beni desteklemeye yardımcı olan ve onlar olmadan, hiç şüphesiz, kalan kısa sürede her şeyi yapamayacağım dünyanın dört bir yanındaki tüm sponsorlarıma ismen teşekkür etmeye adanmıştır.

Lütfen aşağıda alfabetik sırayla tüm sponsorlarımın ve bağışçılarımın listesini bulabilir, güvenleri ve destekleri için kendilerine çok teşekkür ederim:

Partager :