RUPESTRAL FRESKLER İLE PROTO SÜMER İDEOGRAFİK DİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SEMİYOLOJİK GÖSTERİMİ / Bölüm III: Onlara atıfta bulunan arkeologların temel hataları

Partager :

BU MAKALENİN AMACI

Bu makale, Üst Paleolitik kaya resimleri ile proto-Sümerce veya proto-Çivi Yazısı ideografik dili arasındaki mükemmel uyumu göstermeye yardımcı olmaktadır.

Bu gösteri dört bölüme ayrılmıştır:

İlk bölümde, tanımlanmış ve 25 kategoriye ayrılmış yaklaşık yüz prehistorik işaret, proto-Sümer dönemine ait aynı işaretlerle karşılaştırılmaktadır. Bu görsel karşılaştırma, son derece benzer olduklarını gösterir ve kendi başına bunların gerçekten de aynı yazı sistemi olduğunu doğrular.

İkinci bölüm (bir önceki makale) tarih öncesi işaretlerle ilgili önceki araştırmaların sonuçlarını sunmaktadır.

Üçüncü bölüm (bu makalenin konusu olan), önceki araştırmacıların bu konuda yaptıkları ve doğru sonuca ulaşmalarını engelleyen hataları ve yanlışları göstermektedir.

Dördüncü bölüm (takip eden makale), doğru sonuca ve sonuca ulaşmak için yapılması gereken karşılaştırmalı arka plan analizini (her bir sisteme ilişkin işaretler ve semiyolojik kurallar külliyatının karşılaştırılması) doğru ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirerek, iki yazı sistemi arasındaki yazışmanın tam semiyolojik gösterimini sunmaktadır: Üst Paleolitik kaya resimleri, imge ve işaret çiftleriyle, her açıdan Sümer ideografik diline ve onunla ilişkili dillere (Sümerce, Mısır hiyeroglifi) karşılık gelmektedir.

İçindekiler tablosu

BU MAKALEYİ “İNSANLIK DİNLERİNİN GERÇEK TARİHİ” ADLI EDEBİ DİZİNİN TAMAMIYLA İLİŞKİLENDİRİN.

Bu makale, bu sitede de bulunan kitaptan alınmıştır:

Le déchiffrage du language des cavernes

Bu kitabı ayrıca :

Livres déjà parus

Bu kitabın neden İnsanlık Dinlerinin Gerçek Hikayesi adlı edebi serinin bir parçası olduğunu öğrenmek için sayfaya gidin:

Introduction / Structuration et contenu

Aşağıda tamamına yer verdiğim bu makaleyi keyifle okuyacağınızı umuyorum:

BİBLİYOGRAFYA

Proto-sümer:

CNIL. Full list of proto-cuneiform signs

& Falkenstein, A. (1936). Archaische Texte aus Uruk. https://www.cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=late_uruk_period :

Sümerce :

A.Halloran, J. [1999]. Lexique Sumérien 3.0.

Heroglif :

Faulkner. [réed .2017]. Concise dictionary of Middle Egyptian.

Hiero (hierogl.ch) (Hiero – Pierre Besson)

Demotik dil :

The Demotic Dictionary of the Institute for the Study of Ancient Cultures of the University of Chicago | Institute for the Study of Ancient Cultures (uchicago.edu)

Hiyeroglif Hititçe :

Mnamon / Antiche scritture del Mediterraneo Guida critica alle risorse elettroniche / Luvio geroglifico – 1300 a.C. (ca.) – 600 a.C.

https://mnamon.sns.it/index.php?page=Scrittura&id=46

https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/luwglyph/Signlist_2012.pdf

Arkeoloji :

Leroi-Gourhan, A. (1958). Le symbolisme des grands signes dans l’art pariétal paléolithique. Bulletin de la Société préhistorique française Année 55-7-8 pp. 384-398.

G.& S Sauvet et André Wlodarczyk (1977) : Essai de sémiologie préhistorique (pour une théorie des premiers signes de l’homme). Bulletin de la société préhistorique française / année 1977 / E&T 47-2 / p.545-558

Semboller Bilimi :

Chevalier-Gheebrant [2005]. Dictionnaire des Symboles. Paris: Robert Laffont.

Mitolojiler :

Guirand, J. [1996]. Mythes et Mythologie. Paris ; Larousse

Keldani ve Katolik dini arasındaki bağlantı :

A.Hislop. [s .d.]. Les deux Babylones.

BU MAKALEYİ “İNSANLIK DİNLERİNİN GERÇEK TARİHİ” ADLI EDEBİ DİZİNİN TAMAMIYLA İLİŞKİLENDİRİN.

Bu makale, bu sitede de bulunan kitaptan alınmıştır:

Le déchiffrage du language des cavernes

Bu kitabı ayrıca :

Livres déjà parus

Bu kitabın neden İnsanlık Dinlerinin Gerçek Hikayesi adlı edebi serinin bir parçası olduğunu öğrenmek için sayfaya gidin:

Introduction / Structuration et contenu

TELIF HAKKI HATIRLATMASI

Bir hatırlatma olarak, bu kitap tescilli olduğu için lütfen telif haklarına saygı gösterin.

©YVAR BREGEANT, 2023 Tüm hakları saklıdır

Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu, toplu kullanım için kopyalamaları veya çoğaltmaları yasaklamaktadır.

Eser sahibinin veya haleflerinin izni olmaksızın herhangi bir işlemle tamamen veya kısmen temsil edilmesi veya çoğaltılması yasa dışıdır ve Fransız Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L335-2 ve devamı maddeleri uyarınca cezalandırılabilir bir ihlal teşkil eder.

Bu bölümün üst kısmındaki açıklamaya bakın. yazarin ki̇taplarini eri̇şi̇me açma poli̇ti̇kasina i̇li̇şki̇n ön notu :

Partager :