SEMIOLOGICZNA DEMONSTRACJA KORESPONDENCJI MIĘDZY FRESKAMI RUPESTRALNYMI A PROTOSUMERYKAŃSKIM JĘZYKIEM IDEOGRAFICZNYM / Część III: Podstawowe błędy archeologów, którzy się do nich odwołują

Partager :

CEL TEGO ARTYKUŁU

Ten artykuł pomaga wykazać doskonałą zgodność między malowidłami naskalnymi z górnego paleolitu a językiem ideograficznym proto-sumeryjskim lub proto-kunowym.

Ta demonstracja jest podzielona na cztery części:

Pierwsza część porównuje około stu prehistorycznych znaków, zidentyfikowanych i podzielonych na 25 kategorii, z identycznymi znakami z okresu proto-sumeryjskiego. To wizualne porównanie pokazuje, że są one niezwykle podobne i samo w sobie potwierdza, że są one rzeczywiście tym samym systemem pisma.

Druga część (poprzedni artykuł) przedstawia wyniki wcześniejszych badań nad znakami prehistorycznymi.

Trzecia część (która jest przedmiotem niniejszego artykułu) pokazuje błędy i pomyłki popełnione przez poprzednich badaczy w tej kwestii, które uniemożliwiły im dojście do właściwych wniosków.

Czwarta część (artykuł w dalszej części) przedstawia pełną semiologiczną demonstrację zgodności między dwoma systemami pisma, przeprowadzając poprawnie i wyczerpująco porównawczą analizę tła, którą należało przeprowadzić (porównanie korpusu znaków i reguł semiologicznych odnoszących się do każdego systemu), aby dojść do właściwego wyniku i wniosku: górnopaleolityczne malowidła naskalne, z ich parami obrazów i znaków, odpowiadają pod każdym względem sumeryjskiemu językowi ideograficznemu i językom z nim powiązanym (sumeryjski, hieroglificzny egipski).

Spis treści

POŁĄCZYĆ TEN ARTYKUŁ Z CAŁĄ SERIĄ LITERACKĄ „PRAWDZIWA HISTORIA RELIGII LUDZKOŚCI”.

Ten artykuł pochodzi z książki dostępnej również na tej stronie:

Le déchiffrage du language des cavernes

Książkę tę można również znaleźć w :

Livres déjà parus

Aby dowiedzieć się, dlaczego ta książka jest częścią serii literackiej Prawdziwa historia religii ludzkości, przejdź na stronę :

Introduction / Structuration et contenu

Mam nadzieję, że spodoba ci się ten artykuł, który udostępniam w całości poniżej:

BIBLIOGRAFIA

Proto-sumeryjski :

CNIL. Full list of proto-cuneiform signs

& Falkenstein, A. (1936). Archaische Texte aus Uruk. https://www.cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=late_uruk_period :

Sumeryjski :

A.Halloran, J. [1999]. Sumerian Lexicon 3.0.

Heroglif :

Faulkner. [réed .2017]. Concise dictionary of Middle Egyptian.

Hiero (hierogl.ch) (Hiero – Pierre Besson)

Język demotyczny :

The Demotic Dictionary of the Institute for the Study of Ancient Cultures of the University of Chicago | Institute for the Study of Ancient Cultures (uchicago.edu)

Hieroglify hetyckie :

Mnamon / Antiche scritture del Mediterraneo Guida critica alle risorse elettroniche / Luvio geroglifico – 1300 a.C. (ca.) – 600 a.C.

https://mnamon.sns.it/index.php?page=Scrittura&id=46

https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/luwglyph/Signlist_2012.pdf

Archeologia :

Leroi-Gourhan, A. (1958). Le symbolisme des grands signes dans l’art pariétal paléolithique. Bulletin de la Société préhistorique française Année 55-7-8 pp. 384-398.

G.& S Sauvet et André Wlodarczyk (1977) : Essai de sémiologie préhistorique (pour une théorie des premiers signes de l’homme). Bulletin de la société préhistorique française / année 1977 / E&T 47-2 / p.545-558

Nauka o symbolach :

Chevalier-Gheebrant [2005]. Dictionnaire des Symboles. Paris: Robert Laffont.

Mitologie :

Guirand, J. [1996]. Mythes et Mythologie. Paris ; Larousse

Związek między religią chaldejską a katolicką:

A.Hislop. [s .d.]. Les deux Babylones.

POŁĄCZYĆ TEN ARTYKUŁ Z CAŁĄ SERIĄ LITERACKĄ „PRAWDZIWA HISTORIA RELIGII LUDZKOŚCI”.

Ten artykuł pochodzi z książki dostępnej również na tej stronie:

Le déchiffrage du language des cavernes

Książkę tę można również znaleźć w :

Livres déjà parus

Aby dowiedzieć się, dlaczego ta książka jest częścią serii literackiej Prawdziwa historia religii ludzkości, przejdź na stronę :

Introduction / Structuration et contenu

PRZYPOMNIENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Przypominamy, że niniejsza książka została zarejestrowana i należy przestrzegać praw autorskich.

©YVAR BREGEANT, 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Francuski kodeks własności intelektualnej zabrania kopiowania lub powielania do użytku zbiorowego.

Wszelkie przedstawianie lub powielanie w całości lub w części w jakikolwiek sposób bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie podlegające karze na mocy artykułów L335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Zobacz wyjaśnienie na górze tej sekcji. wstępna nota autora na temat jego polityki udostępniania książek :

Partager :