Volume 6 : Le déchiffrage des temples mégalithiques

STONEHENGE: GİZEMİ ÇÖZMEK

İçindekiler tablosu BU MAKALENİN AMACI Bu alandaki arkeolojik keşifleri özetleyen bir önceki makaleyi okurken fark ettiğimiz gibi, gerçek doğası hakkında çok şey ortaya koyan sayısız

Lire la suite »

GÖBEKLİ TEPE: GİZEMİ ÇÖZMEK

Bu alandaki arkeolojik keşifleri özetleyen bir önceki makaleyi okurken fark ettiğimiz gibi, gerçek doğası hakkında çok şey ortaya koyan sayısız keşfe rağmen, arkeologların çoğu hala Neolitik dönemde tarımı keşfettikten sonra güneşin seyriyle bağlantılı ilk tarımsal ayinleri yapan bir şekilde ‘ilkel’ avcı-toplayıcılar tarafından inşa edilmiş bir tapınak şeklindeki basmakalıp bilimsel yorumu desteklemektedir.

Bunun birinci dereceden yüzeysel, popüler bir yorum olduğu ve kabul edelim ki kutsal dünyanın kültürel bilgisi açısından, evrensel mitolojik sembolik dil, atalarımızın öğretilerini, doktrinlerini, kültlerini ve dinlerini aktarmak için kullandıkları sembollerin anlamı hakkında en ufak bir bilginiz varsa, gerçek bir entelektüel sapkınlık ve kültürel sapkınlık olduğu söylenmelidir.

Dolayısıyla, bu sembolik dili siteyi ‘tercüme etmek’ ve mimarisi, süslemeleri ve ilgili unsurları aracılığıyla neyi temsil ettiğini açıkça belirtmek için kullanacağız.

Şimdiye kadar gizemine katkıda bulunan tüm esrarengiz düğümleri teker teker çözerek, bu deşifre umarım kutsal bilime yeni başlayanların, turistlerin ve bu sit alanına haklı olarak hayranlık duyan herkesin ve aynı zamanda arkeoloji camiasının gözlerini yavaş yavaş açma erdemine sahip olacaktır.

Bu sit alanını incelediğimizde, diğer megalitik sit alanlarıyla karşılaştırıldığında, tarih öncesi mitolojik dinin (ya da tarih öncesi paganizmin) ana doktrini de dahil olmak üzere aynı katı öğretilerini ve doktrinlerini taşıdığını göreceğiz: tanrıların babasının (tanrılaştırılmış ilkel insan) ölümünün ve ardından oğlu olan oğul tanrıya dönüşmesinin kutlanması yoluyla insan ruhunun ölümsüzlüğü: Tanrıların babasının (tanrılaştırılmış ilkel insan) ölümünün kutlanması ve oğlu oğul tanrıya reenkarnasyonu yoluyla insan ruhunun ölümsüzlüğü; karısı ana tanrıçanın (tanrılaştırılmış ilkel kadın) rahminin yenileyici gücünün getirdiği bir yeniden doğuş.

Bu sit alanıyla ilgili analizimiz, her megalitik sit alanının mitolojik dinin kutsal sembolik dilini kendi yerel özelliklerine göre kullanması ve bazı sembolleri diğerlerine tercih etmesi bakımından farklı olsa da, temelde hepsinin aynı orijinal mitolojik tarih öncesi doktrini veya dini aktaran aynı kutsal sembolik dili kullandığı gerçeğinin bir başka örneğini sunacaktır.

Bu örnek, diğer megalitik alanların analiziyle birleştiğinde, tarih öncesi mitolojik dinin (veya paganizmin) evrenselliğini ve zamansızlığını daha iyi kavramamızı sağlayacaktır.

Lire la suite »