SEMIOLOGICZNA DEMONSTRACJA KORESPONDENCJI MIĘDZY FRYZURAMI RUPESTRALNYMI A SUMERYKAŃSKIM JĘZYKIEM PROTEOGRAFICZNYM / Część II: Dotychczasowe badania naukowe i ich wnioski

Partager :

CEL TEGO ARTYKUŁU

Ten artykuł pomaga wykazać doskonałą zgodność między malowidłami naskalnymi z górnego paleolitu a językiem ideograficznym proto-sumeryjskim lub proto-kunowym.

Ta demonstracja jest podzielona na cztery części:

Pierwsza część (patrz poprzedni artykuł) porównuje około stu prehistorycznych znaków zidentyfikowanych i podzielonych na 25 kategorii z identycznymi znakami z okresu proto-sumeryjskiego. To wizualne porównanie pokazuje, że są one niezwykle podobne i samo w sobie potwierdza, że są one rzeczywiście tym samym systemem pisma.

Druga część (będąca przedmiotem niniejszego artykułu) przedstawia wyniki dotychczasowych badań nad tym zagadnieniem prehistorycznych znaków.

Trzecia część (następny artykuł) pokazuje błędy i pomyłki popełnione przez poprzednich badaczy w tej kwestii, które uniemożliwiły im wyciągnięcie właściwych wniosków.

Czwarta część (artykuł w dalszej części) przedstawia pełną semiologiczną demonstrację zgodności między dwoma systemami pisma, przeprowadzając poprawnie i wyczerpująco porównawczą analizę tła, którą należało przeprowadzić (porównanie korpusu znaków i reguł semiologicznych odnoszących się do każdego systemu), aby dojść do właściwego wyniku i wniosku: górnopaleolityczne malowidła naskalne, z ich parami obrazów i znaków, odpowiadają pod każdym względem sumeryjskiemu językowi ideograficznemu i językom z nim powiązanym (sumeryjski, hieroglificzny egipski).

Spis treści

POŁĄCZYĆ TEN ARTYKUŁ Z CAŁĄ SERIĄ LITERACKĄ „PRAWDZIWA HISTORIA RELIGII LUDZKOŚCI”.

Ten artykuł pochodzi z książki dostępnej również na tej stronie:

Le déchiffrage du language des cavernes

Książkę tę można również znaleźć w :

Livres déjà parus

Aby dowiedzieć się, dlaczego ta książka jest częścią serii literackiej Prawdziwa historia religii ludzkości, przejdź na stronę :

Introduction / Structuration et contenu

Mam nadzieję, że spodoba ci się ten artykuł, który udostępniam w całości poniżej:

BIBLIOGRAFIA

Proto-sumeryjski :

CNIL. Full list of proto-cuneiform signs

& Falkenstein, A. (1936). Archaische Texte aus Uruk. https://www.cdli.ox.ac.uk/wiki/doku.php?id=late_uruk_period :

Sumeryjski :

A.Halloran, J. [1999]. Sumerian Lexicon 3.0.

Heroglif :

Faulkner. [réed .2017]. Concise dictionary of Middle Egyptian.

Hiero (hierogl.ch) (Hiero – Pierre Besson)

Język demotyczny :

The Demotic Dictionary of the Institute for the Study of Ancient Cultures of the University of Chicago | Institute for the Study of Ancient Cultures (uchicago.edu)

Hieroglify hetyckie :

Mnamon / Antiche scritture del Mediterraneo Guida critica alle risorse elettroniche / Luvio geroglifico – 1300 a.C. (ca.) – 600 a.C.

https://mnamon.sns.it/index.php?page=Scrittura&id=46

https://www.hethport.uni-wuerzburg.de/luwglyph/Signlist_2012.pdf

Archeologia :

Leroi-Gourhan, A. (1958). Le symbolisme des grands signes dans l’art pariétal paléolithique. Bulletin de la Société préhistorique française Année 55-7-8 pp. 384-398.

G.& S Sauvet et André Wlodarczyk (1977) : Essai de sémiologie préhistorique (pour une théorie des premiers signes de l’homme). Bulletin de la société préhistorique française / année 1977 / E&T 47-2 / p.545-558

Nauka o symbolach :

Chevalier-Gheebrant [2005]. Dictionnaire des Symboles. Paris: Robert Laffont.

Mitologie :

Guirand, J. [1996]. Mythes et Mythologie. Paris ; Larousse

Związek między religią chaldejską a katolicką:

A.Hislop. [s .d.]. Les deux Babylones.

PRZYPOMNIENIE ZWIĄZKU TEGO ARTYKUŁU Z CAŁĄ SERIĄ LITERACKĄ „PRAWDZIWA HISTORIA RELIGII LUDZKOŚCI”.

Ten artykuł pochodzi z książki dostępnej również na tej stronie:

Le déchiffrage du language des cavernes

Książkę tę można również znaleźć w :

Livres déjà parus

Aby dowiedzieć się, dlaczego ta książka jest częścią serii literackiej Prawdziwa historia religii ludzkości, przejdź na stronę :

Introduction / Structuration et contenu

PRZYPOMNIENIE O PRAWACH AUTORSKICH

Przypominamy, że niniejsza książka została zarejestrowana i należy przestrzegać praw autorskich.

©YVAR BREGEANT, 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone

Francuski kodeks własności intelektualnej zabrania kopiowania lub powielania do użytku zbiorowego.

Wszelkie przedstawianie lub powielanie w całości lub w części w jakikolwiek sposób bez zgody autora lub jego następców prawnych jest niezgodne z prawem i stanowi naruszenie podlegające karze na mocy artykułów L335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Zobacz wyjaśnienie na górze tej sekcji. wstępna nota autora na temat jego polityki udostępniania książek :

Partager :